Dřevěné hračky FANFAN

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I.Úvodní ustanovení

Reklamační řád internetového obchodu www.fanfan-drevenehracky.cz upravuje postup zákazníka a internetového obchodu v případě, že vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

II. Záruční podmínky

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu po dobu 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

III. Postup při reklamaci

Reklamaci je třeba oznámit prodávajícímu (telefonicky či e-mailem) a poté zaslat prodávajícímu kompletní zboží na adresu:

ALEXANDROS CZ s.r.o.
Spálená 164
344 01 Domažlice

Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.

Prodávající je povinen informovat kupujícího o převzetí reklamovaného zboží a následně ho informovat o stavu reklamace případně navrhnout řešení vzniklého problému.

Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.

Za neoprávněnou reklamaci bude také považována vada způsobená používáním zboží, které není v souladu s pokyny k užívání zboží stanovenými výrobcem případně prodávajícím. Při neoprávněné reklamaci má prodávající nárok na uhrazení všech výdajů spojených s dopravou a přezkoušením reklamovaného zboží.

 

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.4.2011.

ALEXANDROS CZ s.r.o.


DomůDomů

Kategorie hraček

 

Košík  

(prázdný)

Nové hračky

Momentálně nejsou žádné nové hračky

Nejprodávanější hračky

  • <p>Labyrint s dřevěnými korálky</p>
  •  Skládací pyramida s kruhy-káča
Labyrint s korálky žlutý
Labyrint s dřevěnými korálky...
Dřevěná skládací barevná pyramida Káča
Skládací pyramida s...
Kačer s xylofonem
Tradiční dřevěná hračka...
Závěsný kolotoč - motýlci
Veselý závěsný...
Dřevěný labyrint s beruškou
Labyrint s dřevěnými korálky a...

Všechny nejprodávanější

Newsletter